Teplovodné Podlahové vykurovanie

Teplovodné podlahové vykurovanie sa dlhodobo teší veľkej popularite a aj preto je to najčastejšie používaný typ vykurovania. Patrí medzi úsporné, moderné a zdravé systémy vykurovania.

Ako to funguje?

Teplovodné podlahové kúrenie predstavuje vykurovací systém, ktorý sa využíva na vykurovanie ohriatou vodou. Pri prenose tepla do priestoru je využívaný fyzikálny proces sálania, pri ktorom sa energia šíri do priestoru. Jednou z výhod podlahového vykurovania je, že zabezpečuje rovnomerné rozloženie teploty v celom priestore a po celej ploche miestnosti. Vodu ohrieva vykurovací kotol alebo iný zdroj tepla, ktorý sa dá v budúcnosti meniť alebo dopĺňať. Systém teplovodného podlahového vykurovania môže byť realizovaný mokrým alebo suchým spôsobom. Cena vykurovania závisí od rôznych faktorov, a preto Vám radi pripravíme ponuku na mieru.

Sálavé teplo

Sálavé teplo

Vysoké tepelné pohodlie

Vysoké tepelné pohodlie

Šetrí priestor

Šetrí priestor

Mokrý a suchý systém podlahového vykurovania

Pri teplovodnom type podlahového vykurovania je možné zvoliť suchý a mokrý variant. Predstavuje dokonalý výber v prípade ak máte plynový alebo iný ako elektrický kotol. Teplovodné vykurovanie je možné napojiť aj k obnoviteľným zdrojom, tepelným čerpadlám, teplovzdušným krbom a podobne.

Mokrý systém

Pri mokrom systéme podlahového kúrenia sa na podkladový betón ukladá hydroizolácia. Potom sa kladie izolačná fólia a podklad pre podlahové vykurovanie. Rúrky na systémovej doske sú pevne zafixované. Pri mokrom procese sa rúrky zalievajú poterom z anhydritu alebo betónu. Odporúčaná minimálna hrúbka pri anhydrite je 55 mm a pri betóne je to 65 mm. Následne sa na betón vylieva pre vyrovnanie podlahy nivelačný poter. Na záver sa ukladá podlahová krytina. Ideálnou voľbou je pri veľkých rekonštrukciách a novostavbách. Prvá vec, ktorá rýchlo zaujme je nízka cena. Je určite cenovo zaujímavejšou voľbou ako suché podlahové kúrenie. V našich domácnostiach je tento spôsob najčastejšie používaný. Teplovodné rúrky podlahového vykurovania je možné používať počas celého roka.

Suchý systém

Celková prevádzka tohto systému je ekonomickejšia ale náklady na inštaláciu sú drahšie. Položenie tohto typu je nenáročné a rýchle. Nič nie je potrebné zalievať či miešať. Profilová doska je nízka a po jej položení nasleduje rozloženie teplorozvodných plechov, do ktorých sa upevnia rúrky. Na ne nasadíte oddeľovaciu fóliu, na ktorej je už iba roznášacia vrstva a nakoniec sa položí podlaha.

Najpoužívanejšie inštalačné systémy teplovodného podlahového vykurovania

Systémová doska

Systémové dosky boli špeciálne vytvorené pre inštaláciu systémov podlahového vykurovania v obytných priestoroch a sú jedným zo základných prvkov pre realizáciu vykurovacieho podlahového systému s dôrazom na kvalitu , životnosť a funkčnosť.  Systémové podlahové dosky sú vyrobené z expandovaného polystyrénu, ktorý tu ma vďaka svojej konštrukcii funkciu tepelnej ale aj pochôdznej izolácie. Dosky sa inštalujú na podlahu pod anhydritové alebo cementové potery.

Reflexná rastrová fólia

Slúži na zvýšenie tepelnej účinnosti podlahového kúrenia. Fólia zlepšuje priečne vedenie tepla smerom nahor a do strán tak umožňuje dosiahnuť rovnomernú teplotu podlahy. Raster, ktorý je vyznačený na vrchnej strane fólie slúži ku presnému a rovnomernému rozloženiu rúrok podlahového vykurovania. Funguje tiež ako separačná vrstva, ktorá zabráni presiaknutiu vody napríklad z anhydritového poteru do izolácie.

Možnosti použitia

Používanie teplovodného podlahového vykurovania nie je nijak obmedzené.

Možnosti použitia podlahového vykurovania:

  • rodinné domy
  • spoločenské budovy
  • sociálne zariadenia
  • vykurovanie historických budov
  • vykurovanie kostolov
  • športové haly, tenisové kurty, ihriská

Princíp podlahového vykurovania

Patrí medzi sálavé spôsoby vykurovania. Podiel sálavej zložky ku tradičnej na celkovom prenose tepla z vykurovacej plochy je 55 % : 45 %. Od klasického vykurovania (radiátorové vykurovanie, konvektorové vykurovanie) sa podlahové vykurovanie odlišuje spôsobom prenosu tepla a taktiež teplotnými pomermi v miestnosti.

Podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie je na rozdiel od tradičného charakterizované rovnomerným rozložením teploty a podstatne menším prúdením vzduchu a tým aj nižšou prašnosťou. Vplyvom sálavej zložky dochádza k ohrievaniu stien, obklopujúcich vykurovanú miestnosť. Od stien sa ohrieva okolitý vzduch. Primerane je zachovaná relatívna vlhkosť vzduchu, čo pozitívne vplýva na dýchacie cesty.

Tradičné vykurovanie vykurovacím telesom

Pri tradičnom vykurovaní odovzdáva vykurovacie teleso teplo okolitému vzduchu, ktorý následne odovzdáva teplo stenám. Typickým prejavom tohto spôsobu je, že teplota vzduchu v miestnosti je vyššia, ako je teplota stien. V miestnostiach nastáva prúdenie a tým vzniká zvýšená prašnosť vzduchu a veľký rozdiel teplôt vzduchu pod stropom a pri podlahe.

Podlahové vykurovanie v minulosti

Späť do histórie podlahového vykurovania. Medzi prvé pokusy o kúrenie podlahovým vykurovaním bolo ohrievanie podlahy dymovými spalinami, ktoré cirkulovali pod obytným priestorom. Mimo tohto priestoru bolo najčastejšie umiestnené ohnisko a spaliny sa odvádzali cez šachty, umiestnené v obvodových stenách. Teplonosným médiom bol ale vzduch. Teplovodné vykurovanie sa prvýkrát objavilo v 18. storočí vo Francúzsku. Začiatkom 20. storočia sa veľmi rozšírilo teplovodné vykurovanie s núteným obehom vody a stalo sa všedným systémom vykurovania občianskych budov a bytov. Radiátory ako vykurovacie telesá boli koncovými prvkami takýchto vykurovacích sústav a boli voľne uložené v miestnostiach.

Naše realizácie

Spokojní klienti sú našou zárukou kvality

Máte nejaké otázky?

Zavolajte nám alebo nám napíšte