Stropné a stenové chladenie

Príjemné chladenie počas letných dní! Stropné chladenie je nekompromisne komfortným riešením chladenia Vášho domu či bytu. Zároveň nevíri prach a nie je potrebné ho čistiť od baktérií.

Ako to funguje?

Systém chladených stropov/stien je najkomfortnejším riešením na vytvorenie tepelnej pohody v miestnosti. Stropné/stenové chladenie odvádza teplo prostredníctvom chladiacej vody z priestoru. Máme síce pocit sálania chladného vzduchu, fyzikálne sa ale postupne ochladzuje strop. Od neho steny, podlaha, ľudia a zvieratá a predmety. Vzduch sa ochladzuje až neskôr od stropu, stien, predmetov a živých organizmov v interiéri. Jeho prevádzka je absolútne bezhlučná, tepelný komfort je zaistený bez nepríjemného prievanu a bez pohybu vzduchu. Z tohto dôvodu nedochádza k víreniu prachu.
Antibakteriálne chladenie

Antibakteriálne chladenie

Chladenie je zabezpečené bez prievanu a hluku

Chladenie je zabezpečené bez prievanu a hluku

Malý rozdiel medzi teplotou pri podlahe a pri strope

Malý rozdiel medzi teplotou pri podlahe a pri strope

technické riešenia

Stropné chladenie je vyrábané v niekoľkých konštrukčných prevedeniach, ktoré sú prispôsobené rôznym stropným konštrukciám. Systém stropného chladenia Vám umožňuje použitie pre všetky typy sálavých veľkoplošných systémov (strop, stenu) :

Suchý systém na SDK konštrukciu – strop

Tento spôsob je zo všetkých najdrahší, má ale vyššiu flexibilitu. Systém montovaný na sucho má rýchlejší chladiaci nábeh ako mokré systémy. Využíva sa tam, kde sa nemôže stropné chladenie montovať namokro. V ľahkých a drevených, montovaných stavbách a podkrovných stropných konštrukciách. Používa sa aj pri rekonštrukciách domov či bytov. Rúrky chladenia sú zabudované do prefabrikovaných sadrokartónových platní. Maximálny výkon systému zabezpečuje veľmi hustý rozostup rúrok, len 4,5 cm. Trvácne platne vystužené spevňujúcimi vláknami majú štandardnú hrúbku 3 alebo 1,5 cm. Na inštaláciu platní na raster z dreva či ocele slúžia predvŕtané diery pre skrutky, aby sa predišlo poškodeniu rúrok.

Mokrý systém do omietky – strop

Montáž chladiacich rúrok pod omietku je klasickým príkladom mokrého spôsobu inštalácie. Zo všetkých dostupných montážnych spôsobov je najvyužívanejší, používa sa aj pri rekonštrukciách. Chladiaci systém je nainštalovaný na masívny alebo inak únosný strop pod omietku. Rúrky sú postupne upevňované do líšt v rozostupoch 5 až 15 centimetrov. Čím hustejšie, tým je zabezpečený vyšší výkon chladenia. Nainštalované chladiace registre musia prejsť tlakovou skúškou. Až po nej je možné rošt pokryť omietkou hrubou 23 mm. Omietka musí byť namiešaná aj nanášaná postupom odporučeným výrobcom, podľa technického katalógu.

Mokrý systém do omietky – steny

Plošné chladenie odbúrava tepelnú záťaž najprirodzenejším spôsobom – sálaním. Stenové chladenie dokáže vykúzliť príjemné sálavý chlad vo vašich priestoroch. Vhodné do každej výšky miestností.

Pred montážou upevňovacích líšt je potrebné na steny preniesť naplánované vykurovacie plochy. Ukotvenie upevňovacích líšt sa robí priamo na masívne steny, ako sú tehlové steny, pórobetónové alebo betónové steny. Montáž stenového vykurovania sa vykonáva prednostne na vonkajšie steny a v prípade potreby aj na vnútorné steny, pričom sa zohľadní vnútorné zariadenie. Stena musí byť zároveň zbavená nerovností, zvyškov malty a pod., aby bola umožnená optimálna montáž upevňovacích líšt a aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu rúrok. Princíp stenového chladenia spočíva vo veľkoplošnom chladení stenou pomocou chladiacej vody cirkulujúcej v rozvodných rúrkach. Výmena energie na rozdiel od klasickej klimatizácie potom prebieha medzi všetkými teplejším objektmi v miestnosti, vrátane ľudského tela, vysálaním na chladiacu plochu. Pomocou systému stenového chladenia môžeme dosiahnuť hygienicky a architektonicky čistý vnútorný priestor.

Naše realizácie

Spokojní klienti sú našou zárukou kvality

Máte nejaké otázky?

Zavolajte nám alebo nám napíšte